Carian

Carian

 

Carian BV is onder andere leverancier van het keurmerkproduct van Arantek dat onder de naam Easy Touch Pro door Carian geleverd wordt. Carian is gespecialiseerd in het ontwikkelen en distribueren van op touch technologie gebaseerde afrekensystemen incl. de randapparatuur zoals printers, draadloze bestelterminals en geldlades. Carian importeert zelf de hardware uit Korea (Posbank), China (geldlade en scanners) en Hong-Kong (draadloze bestelterminals). Door direct contact met deze producenten geeft Carian o.a. invloed op ontwikkeling van nieuwe modellen.