Borapp is een tool voor het plannen van brandweeroefeningen en het bijhouden van uitgevoerde oefeningen per deelnemer. Door het digitaliseren van de planning kan er een hoop werk uit handen worden genomen voor de planners. Daarnaast is er altijd een actueel overzicht beschikbaar van uitgevoerde oefeningen per deelnemer.

Kenmerken
– Aanwezigheid registreren van deelnemers per oefenmoment
– (Automatisch) plannen van deelnemers op de oefeningen
– Deelnemers kunnen worden ingepland op basis van hun rol
– In de planning kan per oefening een voertuig en inci worden gekoppeld
– De actuele planning van oefenmoment kan worden gemaild naar deelnemers
– Overzicht van voltooide oefeningen per deelnemer
– Per periode kan een totaal overzicht worden ingezien van alle oefeningen en alle deelnemers

Ontstaan van de Borapp
De tool is ontwikkeld in samenwerking met de vrijwillige Brandweer Stedebroec. Na een proefperiode is de tool verder ontwikkeld in samenwerking met Brandweer Hoorn Blokker. Inmiddels wordt de tool door enkele brandweerkorpsen gebruikt.

Hoe werkt het
Per brandweerkorps kunnen 1 of meerdere posten worden toegevoegd. Vervolgens kunnen deelnemers worden toegevoegd en gekoppeld worden aan een post. Bij de deelnemers kan tevens 1 of meerdere rollen worden toegevoegd.

Oefeningen worden aangemaakt per periode. Bij de oefeningen kunnen enkele kenmerken worden opgegeven. Zoals minimum en maximum deelnemers, dit kan ook per rol worden opgegeven.

Na aanmaken van de oefeningen kunnen de oefenmomenten worden aangemaakt. Bij het aanmaken van een oefenmoment registreert de planner de plandatum en welke oefeningen er per post uitgevoerd dienen te worden.

Na aanmaken van een oefenmoment kan de aanwezigheid van de deelnemers worden geregistreerd. Wanneer de aanwezigheid geregistreerd is, kan de automatische planning worden gestart. Na het automatisch inplannen kan de planner, indien nodig, handmatig de planning aanpassen.

 

 

 

 

 

 

Meer informatie

Voor meer informatie of het geven van een demo kan er contact worden opgenomen met ons via het telefoonnummer 088-0234567 of via mail info@xaris.nl