Algemene berichten over Xaris.

Wij zijn ISO 27001 gecertificeerd!

In juli 2021 heeft Xaris ICT de ISO 27001-certificering behaald! Hier zijn we trost op. Samen met het hele team hebben we hard gewerkt om dit certificaat te bemachtigen.

Daarmee voldoen we aan de internationale norm voor informatiebeveiliging. De scope van het certificaat is: Het verkopen, ontwerpen, implementeren en onderhouden van automatiseringsoplossingen in kantoor- en winkelbranches door middel van ICT- en cloud oplossingen, digitale werkplekken, telecomdiensten en het bieden van maatwerksoftware in overeenstemming de Verklaring van Toepasselijkheid v1.1 d.d. 21-6-2021

Informatiebeveiliging is cruciaal voor de waarborging van onze diensten. Met strikte maatregelen zorgen we ervoor dat we de risico’s op dit gebied minimaliseren. Al onze werknemers zijn erop getraind om zorgvuldig met data om te gaan. Ook is de hele organisatie ingericht om zo goed mogelijk te waarborgen dat we de standaarden van ISO 27001 kunnen naleven.

De honderdste energie coöperatie in Econobis

De applicatie van Econobis blijft steeds meer energiecoöperaties verwelkomen en heeft nu een mijlpaal bereikt door het honderdste energiecoöperatie te activeren binnen Econobis.

Een prachtige mijlpaal waar we met zijn allen heel trots op zijn.

ECONOBIS is een slagvaardig systeem voor informatieverwerking en administratie ten behoeve van energiecoöperaties in Nederland. 

Niet alleen voor energiecoöperaties die groeien, maar juist ook voor startende initiatieven.

ANWB Retail B.V. gaat meerjarig contract aan met Xaris ICT B.V.

Bijzonder trots zijn wij dat, naast de Nederlandse Spoorwegen, nu ook ANWB Retail dit jaar heeft gekozen voor Xaris ICT B.V.  

Xaris ICT treedt in de komende jaren op als serviceverlener voor de automatisering in de winkels. 

Dit houdt in dat, naast het vervangen van de bestaande systemen,  Xaris ICT de komende jaren het aanspreek punt zal zijn voor alle ICT vraagstukken en servicediensten.

Volgens de ANWB leggen zij, door de keuze van de nieuwe hardware van AKAM en de servicediensten van Xaris ICT, de basis voor een succesvolle toekomst.

myOmegamwater App nu ook beschikbaar in Android

Onlangs hebben wij een Android app opgeleverd voor OMEGAM-water. In de webapplicatie Myomegamwater worden logboeken bijgehouden voor onder andere legionella, temperatuurmetingen en ook controles op zwemwater.

Voor de temperatuurmetingen hebben wij enkele jaren geleden een iPad applicatie ontwikkeld, waarbij er met een externe temperatuurmeter de logboeken gevuld kunnen worden.

De wens bestond om deze app ook beschikbaar te maken voor Android. In de eerste versie van de Android app is de mogelijkheid gemaakt om de algemene logboeken te kunnen bijhouden. Hierbij wordt er per controlepunt afgevinkt of deze in orde is. Bij afronden van alle controlepunten wordt het logboek afgesloten.

Inmiddels hebben wij een eerste uitbreiding gemaakt voor de Android app, welke binnenkort in productie gaat. Deze uitbreiding geeft de gebruiker de mogelijkheid om notities toe te voegen. Tevens ontvangt de gebruiker notificaties, wanneer er logboeken te laat zijn. Deze dienen z.s.m. opgepakt te worden.

In een later stadium gaan we de applicatie ook uitbreiden om de temperatuurmetingen te registreren met een externe temperatuurmeter.

Meer informatie

Wilt u meer weten over onze nieuwe myOmegamwater app voor Android? Neemt u dan gerust contact met ons op. Voor contact kunt u bellen (0229-577920) of een e-mail sturen naar info@omegam-water.nl.

Lekkere samenwerking!

Al ruim 2 jaar werken Xaris en Econobis samen aan het ontwikkelen van het softwarepakket Econobis.

ECONOBIS is een slagvaardig systeem voor informatieverwerking en administratie ten behoeve van energiecoöperaties in Nederland. Niet alleen voor energiecoöperaties die groeien, maar juist ook voor startende initiatieven.

Het systeem draait al bij ruim 80 coöperaties, bij een aantal in test en bij de meeste is Econobis daadwerkelijk in bedrijf

De samenwerking tussen Xaris en Econobis kreeg een feestelijk tintje met een taart.

Borrapp (Brandweer oefenregistratie)

Borapp is een tool voor het plannen van brandweeroefeningen en het bijhouden van uitgevoerde oefeningen per deelnemer. Door het digitaliseren van de planning kan er een hoop werk uit handen worden genomen voor de planners. Daarnaast is er altijd een actueel overzicht beschikbaar van uitgevoerde oefeningen per deelnemer.

Kenmerken
– Aanwezigheid registreren van deelnemers per oefenmoment
– (Automatisch) plannen van deelnemers op de oefeningen
– Deelnemers kunnen worden ingepland op basis van hun rol
– In de planning kan per oefening een voertuig en inci worden gekoppeld
– De actuele planning van oefenmoment kan worden gemaild naar deelnemers
– Overzicht van voltooide oefeningen per deelnemer
– Per periode kan een totaal overzicht worden ingezien van alle oefeningen en alle deelnemers

Ontstaan van de Borapp
De tool is ontwikkeld in samenwerking met de vrijwillige Brandweer Stedebroec. Na een proefperiode is de tool verder ontwikkeld in samenwerking met Brandweer Hoorn Blokker. Inmiddels wordt de tool door enkele brandweerkorpsen gebruikt.

Hoe werkt het
Per brandweerkorps kunnen 1 of meerdere posten worden toegevoegd. Vervolgens kunnen deelnemers worden toegevoegd en gekoppeld worden aan een post. Bij de deelnemers kan tevens 1 of meerdere rollen worden toegevoegd.

Oefeningen worden aangemaakt per periode. Bij de oefeningen kunnen enkele kenmerken worden opgegeven. Zoals minimum en maximum deelnemers, dit kan ook per rol worden opgegeven.

Na aanmaken van de oefeningen kunnen de oefenmomenten worden aangemaakt. Bij het aanmaken van een oefenmoment registreert de planner de plandatum en welke oefeningen er per post uitgevoerd dienen te worden.

Na aanmaken van een oefenmoment kan de aanwezigheid van de deelnemers worden geregistreerd. Wanneer de aanwezigheid geregistreerd is, kan de automatische planning worden gestart. Na het automatisch inplannen kan de planner, indien nodig, handmatig de planning aanpassen.

Meer informatie

Voor meer informatie of het geven van een demo kan er contact worden opgenomen met ons via het telefoonnummer 088-0234567 of via mail info@xaris.nl

Vervangen elektronica en betaalterminals NS Stations

In samen werking met Locktec GmbH en in opdracht van de
Nederlandse Spoorwegen, is Xaris ICT gestart met het vervangen van de oude elektronica en betaalterminals in de bagagekluisjes op de NS Stations en het plaatsen van de eerste complete nieuwe Locktec 5.0 bagagekluisjes op het vernieuwde station in Zaandam.

Deze en komende week zullen naast de nieuwe
plaatsing in totaal 80 oude betaalpunten worden vervangen voor nieuwe.

Fase 2 zal plaatsvinden in de tweede week van Januari

Ecode:energiecoöperaties klaar voor de toekomst met eigen software

Woensdag 6 september zijn duurzame energiecoöperaties onder de naam Ecode gestart met het ontwikkelen van een nieuw softwarepakket voor alle processen die bij energiecoöperaties spelen.

Logo ECO_16mrt17

Software voor alle duurzame energiecoöperaties

Belangrijk onderdeel hiervan is de specifieke software voor de administratie van postcoderoosprojecten en/of de registratie van leningen en rentebetaling. Dit is niet standaard te koop in de markt. Met Ecode werken de coöperaties hierin samen. Tien coöperaties hebben hiertoe de intentie uitgesproken en coöperatie HOOM heeft hiervoor de eerste handtekening gezet met ontwikkelaar Xaris. Het resultaat zal een softwarepakket zijn van en voor alle duurzame energiecoöperaties in Nederland.

Professionalisering

De meeste energiecoöperaties zijn verenigd in brancheorganisatie ODE Decentraal. Eén van de doelen van ODE Decentraal is professionalisering van de branche. Een tiental coöperaties, waaronder Bergen Energie (BE), Kennemer Energie, De Windvogel, Deltawind, DE Unie, Windpower Nijmegen ZPV en REScoopNL, hebben daarom een jaar geleden de koppen bij elkaar gestoken om een toekomstbestendig softwarepakket te ontwikkelen dat eigendom is van de energiecoöperaties in Nederland. Zonder inkoop licenties, met eigen zeggenschap over nieuwe ontwikkelingen en maatwerk voor de specifieke processen van zowel de kleine als de grote coöperaties.

Klaar voor de toekomst

Alle energiecoöperaties moeten ledenadministratie voeren, boekhouding doen, (postcoderoos-) projecten administreren, bestanden delen, enzovoort. Door over te stappen naar een breed gedragen uniform en integraal softwareplatform, is de sector klaar voor de toekomst: er wordt voldaan aan alle eisen, de dienstverlening naar leden en andere betrokkenen kan worden verbeterd én er wordt ruimte gecreëerd om de komende jaren verder te groeien.

HOOM

Met de aansluiting van coöperatie HOOM, kort voor de zomer, werd het plan versneld realiteit. Voorbereidende processen zijn gereed, nu kan het bouwen beginnen. Begin december zal een eerste demo gereed zijn en aan het einde van het jaar zullen de eerste modules draaien. In het tweede kwartaal van 2018 zullen de grote energiecoöperaties kunnen overstappen. Iedere coöperatie zal kunnen kiezen voor een eigen instapniveau tegen een passende prijs.

Coöperatie Ecode

Coöperatie Ecode wordt eind september opgericht en gaat het hele proces begeleiden. De tien deelnemende coöperaties en de toekomstige deelnemers worden allen lid van deze nieuwe coöperatie. Belangstellenden kunnen zich melden bij René van Vliet van ODE Decentraal: rene.vanvliet@duurzameenergie.org

Hoe kan ik voorkomen dat ransomware mijn computer gijzelt?

Wereldwijd raken computers geïnfecteerd met gijzelsoftware. “Als een computer eenmaal is gegijzeld, kun je er weinig meer aan doen”. Het is dus zaak om te voorkomen dat de kwaadaardige software je computer overneemt.

Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want hackers zorgen ervoor dat de gijzelsoftware moeilijk herkenbaar is. Hieronder vier vragen en antwoorden over hoe je de zogeheten ransomware toch kunt herkennen – en weren.

Hoe komt de gijzelsoftware op mijn pc terecht?
Hackers hebben de ransomware verspreid via e-mails. Ze verstuurden berichten naar een enorme lijst adressen van mensen over de hele wereld. Die e-mails bevatten een bijlage, waarin het kwaadaardige programma WannaCry is verstopt. “Zo’n bijlage kan er op allerlei manieren uitzien”. Vaak wordt in de e-mail gevraagd om een wachtwoord te wijzigen of een prijs te verzilveren. Om dat te doen, moet je op een link klikken. Maar als je dat doet, is het raak: de ransomware installeert zich ongemerkt op je computer. Mailtjes die je niet vertrouwt, kun je dus beter niet openen en direct verwijderen.

Wat gebeurt er als mijn pc is geïnfecteerd?
Als de gijzelsoftware op een computer staat, kan er op een gegeven moment een rood scherm verschijnen. Daarop valt te lezen dat de bestanden op de pc zijn versleuteld.

Om de bestanden veilig terug te krijgen, moet er worden betaald in bitcoins. Als het slachtoffer niet binnen drie dagen betaalt, worden alle bestanden op de computer gewist.

Screenshot van de Nederlandse versie van de ransomware die wordt verspreid

Als de bestanden zijn versleuteld, valt er weinig meer tegen te doen. Je kunt dan alleen nog je computer wissen en je bestanden terughalen via een back-up. Heb je geen back-up, dan zul je moeten betalen, anders ben je je bestanden kwijt.

De politie adviseert slachtoffers niet te betalen. Aangifte doen kan, maar de kans is klein dat de verspreiders worden gepakt. Het gaat vaak om professionele hackers, die lastig op te sporen zijn.

Hoe groot is de kans dat mijn laptop wordt geïnfecteerd?
Die kans is er, maar als je je computer op tijd bijwerkt met de vereiste updates en goed oplet bij het openen van mailtjes is de kans niet zo groot. De cyberaanvallen zijn vooral gericht tegen bedrijven. Netwerken waarop veel computers zijn aangesloten, hebben vaker zwakke plekken.

Bedrijven hebben ook meer te verliezen: Dan gaat het om complete administraties in plaats van een paar vakantiefoto’s.

Bij bedrijven is de netwerkbeveiliging vaak niet volledig up-to-date. Je hoeft maar één computer over het hoofd te zien en het gaat mis.”


Een virusscanner die de ransomware heeft gedetecteerd

Hoe kan ik mijn computer beveiligen?
Door ervoor te zorgen dat alle software is bijgewerkt. Dat geldt niet alleen voor Windows, maar ook voor firewalls en antivirus-programma’s. Microsoft liet vrijdagavond al weten dat mensen die antivirus-programma’s hebben en alle updates hebben geïnstalleerd, geen risico lopen.
(artikel nos)

Nieuwe release Aansluitplanning succesvol geïnstalleerd

php_xaris

Bij het maken van onze software maken wij veelal gebruik van de scripttaal PHP. Een taal welke wereldwijd veel wordt gebruikt voor het maken van online toepassingen. De ontwikkelingen in deze scripttaal vinden nog regelmatig plaats. Dit heeft te maken met enerzijds nieuwe mogelijkheden, betere beveiliging, maar ook een verbeterde snelheid.

En met PHP versie 7 heeft de snelheidsverbetering  een enorme sprong vooruit gemaakt. Tot wel 3x zo snel. En aangezien wij dit onze klanten niet willen onthouden, zijn wij langzamerhand steeds meer van onze applicaties aan het overzetten naar de nieuwste versie.

Dit betekent naast de snelheidsverbeteringen voor de klant, dat wij ook gebruik kunnen maken van de nieuwere mogelijkheden, waardoor de applicaties hierin kunnen meegroeien. En dat de applicaties beter beveiligd zijn.

Afgelopen maandag hebben wij succesvol de applicatie Aansluitplanning overgezet naar deze nieuwe versie en daarmee gereed gemaakt voor de toekomst.