De honderdste energie coöperatie in Econobis

De applicatie van Econobis blijft steeds meer energiecoöperaties verwelkomen en heeft nu een mijlpaal bereikt door het honderdste energiecoöperatie te activeren binnen Econobis.

Een prachtige mijlpaal waar we met zijn allen heel trots op zijn.

ECONOBIS is een slagvaardig systeem voor informatieverwerking en administratie ten behoeve van energiecoöperaties in Nederland. 

Niet alleen voor energiecoöperaties die groeien, maar juist ook voor startende initiatieven.