myOmegamwater App nu ook beschikbaar in Android

Onlangs hebben wij een Android app opgeleverd voor OMEGAM-water. In de webapplicatie Myomegamwater worden logboeken bijgehouden voor onder andere legionella, temperatuurmetingen en ook controles op zwemwater.

Voor de temperatuurmetingen hebben wij enkele jaren geleden een iPad applicatie ontwikkeld, waarbij er met een externe temperatuurmeter de logboeken gevuld kunnen worden.

De wens bestond om deze app ook beschikbaar te maken voor Android. In de eerste versie van de Android app is de mogelijkheid gemaakt om de algemene logboeken te kunnen bijhouden. Hierbij wordt er per controlepunt afgevinkt of deze in orde is. Bij afronden van alle controlepunten wordt het logboek afgesloten.

Inmiddels hebben wij een eerste uitbreiding gemaakt voor de Android app, welke binnenkort in productie gaat. Deze uitbreiding geeft de gebruiker de mogelijkheid om notities toe te voegen. Tevens ontvangt de gebruiker notificaties, wanneer er logboeken te laat zijn. Deze dienen z.s.m. opgepakt te worden.

In een later stadium gaan we de applicatie ook uitbreiden om de temperatuurmetingen te registreren met een externe temperatuurmeter.

Meer informatie

Wilt u meer weten over onze nieuwe myOmegamwater app voor Android? Neemt u dan gerust contact met ons op. Voor contact kunt u bellen (0229-577920) of een e-mail sturen naar info@omegam-water.nl.

Lekkere samenwerking!

Al ruim 2 jaar werken Xaris en Econobis samen aan het ontwikkelen van het softwarepakket Econobis.

ECONOBIS is een slagvaardig systeem voor informatieverwerking en administratie ten behoeve van energiecoöperaties in Nederland. Niet alleen voor energiecoöperaties die groeien, maar juist ook voor startende initiatieven.

Het systeem draait al bij ruim 80 coöperaties, bij een aantal in test en bij de meeste is Econobis daadwerkelijk in bedrijf

De samenwerking tussen Xaris en Econobis kreeg een feestelijk tintje met een taart.

Borrapp (Brandweer oefenregistratie)

Borapp is een tool voor het plannen van brandweeroefeningen en het bijhouden van uitgevoerde oefeningen per deelnemer. Door het digitaliseren van de planning kan er een hoop werk uit handen worden genomen voor de planners. Daarnaast is er altijd een actueel overzicht beschikbaar van uitgevoerde oefeningen per deelnemer.

Kenmerken
– Aanwezigheid registreren van deelnemers per oefenmoment
– (Automatisch) plannen van deelnemers op de oefeningen
– Deelnemers kunnen worden ingepland op basis van hun rol
– In de planning kan per oefening een voertuig en inci worden gekoppeld
– De actuele planning van oefenmoment kan worden gemaild naar deelnemers
– Overzicht van voltooide oefeningen per deelnemer
– Per periode kan een totaal overzicht worden ingezien van alle oefeningen en alle deelnemers

Ontstaan van de Borapp
De tool is ontwikkeld in samenwerking met de vrijwillige Brandweer Stedebroec. Na een proefperiode is de tool verder ontwikkeld in samenwerking met Brandweer Hoorn Blokker. Inmiddels wordt de tool door enkele brandweerkorpsen gebruikt.

Hoe werkt het
Per brandweerkorps kunnen 1 of meerdere posten worden toegevoegd. Vervolgens kunnen deelnemers worden toegevoegd en gekoppeld worden aan een post. Bij de deelnemers kan tevens 1 of meerdere rollen worden toegevoegd.

Oefeningen worden aangemaakt per periode. Bij de oefeningen kunnen enkele kenmerken worden opgegeven. Zoals minimum en maximum deelnemers, dit kan ook per rol worden opgegeven.

Na aanmaken van de oefeningen kunnen de oefenmomenten worden aangemaakt. Bij het aanmaken van een oefenmoment registreert de planner de plandatum en welke oefeningen er per post uitgevoerd dienen te worden.

Na aanmaken van een oefenmoment kan de aanwezigheid van de deelnemers worden geregistreerd. Wanneer de aanwezigheid geregistreerd is, kan de automatische planning worden gestart. Na het automatisch inplannen kan de planner, indien nodig, handmatig de planning aanpassen.

Meer informatie

Voor meer informatie of het geven van een demo kan er contact worden opgenomen met ons via het telefoonnummer 088-0234567 of via mail info@xaris.nl